+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

Deutsch-Stecker DTM

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-2S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192607. Tüllen: HC-CARGO 193104.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193357
Hersteller: Made for Merbuk

0.83€ Stückpreis Netto: 0.70€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-2S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192607. Tüllen: HC-CARGO 193104.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193357
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-2P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192608. Tüllen: HC-CARGO 193103.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193358
Hersteller: Made for Merbuk

1.46€ Stückpreis Netto: 1.23€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-2P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192608. Tüllen: HC-CARGO 193103.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193358
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-3S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192609. Tüllen: HC-CARGO 193106.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193359
Hersteller: Made for Merbuk

1.25€ Stückpreis Netto: 1.05€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-3S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192609. Tüllen: HC-CARGO 193106.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193359
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-3P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192610. Tüllen: HC-CARGO 193105.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193360
Hersteller: Made for Merbuk

2.29€ Stückpreis Netto: 1.93€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-3P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192610. Tüllen: HC-CARGO 193105.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193360
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-4S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192611. Tüllen: HC-CARGO 193108.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193361
Hersteller: Made for Merbuk

1.87€ Stückpreis Netto: 1.58€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-4S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192611. Tüllen: HC-CARGO 193108.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193361
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-4P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192612. Tüllen: HC-CARGO 193107.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193362
Hersteller: Made for Merbuk

2.50€ Stückpreis Netto: 2.10€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-4P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192612. Tüllen: HC-CARGO 193107.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193362
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-6S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192613. Tüllen: HC-CARGO 193110.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193363
Hersteller: Made for Merbuk

2.50€ Stückpreis Netto: 2.10€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-6S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192613. Tüllen: HC-CARGO 193110.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193363
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-6P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192614. Tüllen: HC-CARGO 193109.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193364
Hersteller: Made for Merbuk

4.58€ Stückpreis Netto: 3.85€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-6P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192614. Tüllen: HC-CARGO 193109.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193364
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-8S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: Cargo 192615. Tüllen: HC-CARGO 193112.
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Hersteller: Made for Merbuk

3.12€ Stückpreis Netto: 2.63€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-8S. Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: Cargo 192615. Tüllen: HC-CARGO 193112.
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-12P.Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192617. Tüllen: HC-CARGO 193114.
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Hersteller: Made for Merbuk

3.96€ Stückpreis Netto: 3.33€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM06-12P.Anschluss: HC-CARGO 192620. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192617. Tüllen: HC-CARGO 193114.
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-12P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192618. Tüllen: HC-CARGO 193113.
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Hersteller: Made for Merbuk

5.83€ Stückpreis Netto: 4.90€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-12P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192618. Tüllen: HC-CARGO 193113.
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 2S.
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192595
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 2S.
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192595
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 2P.
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192596
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 2P.
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192596
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 3S.
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192597
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 3S.
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192597
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 3P.
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192598
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 3P.
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192598
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 4P.
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192600
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 4P.
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192600
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 6S.
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192601
Hersteller: Made for Merbuk

31.24€ Stückpreis Netto: 26.25€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 6S.
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192601
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 6P.
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192602
Hersteller: Made for Merbuk

31.24€ Stückpreis Netto: 26.25€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 6P.
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192602
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 8S.
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192603
Hersteller: Made for Merbuk

31.24€ Stückpreis Netto: 26.25€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 8S.
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192603
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 8P.
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192604
Hersteller: Made for Merbuk

31.24€ Stückpreis Netto: 26.25€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 8P.
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192604
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 12S.
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192605
Hersteller: Made for Merbuk

41.65€ Stückpreis Netto: 35.00€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 12S.
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192605
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 12P.
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192606
Hersteller: Made for Merbuk

41.65€ Stückpreis Netto: 35.00€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 12P.
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192606
Service - DTM
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Service - DTM
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192596
Hersteller: Made for Merbuk

2.50€ Stückpreis Netto: 2.10€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192596
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192595
Hersteller: Made for Merbuk

1.67€ Stückpreis Netto: 1.40€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 192595
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192600
Hersteller: Made for Merbuk

1.67€ Stückpreis Netto: 1.40€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192600
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192603
Hersteller: Made for Merbuk

0.83€ Stückpreis Netto: 0.70€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192603
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192595. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192607. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193358
Hersteller: Made for Merbuk

5.62€ Stückpreis Netto: 4.73€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192595. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192607. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193358
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192596. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192608. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193357
Hersteller: Made for Merbuk

6.04€ Stückpreis Netto: 5.08€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192596. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192608. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 2
Service - HC-CARGO 193357
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192597. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192609. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193360
Hersteller: Made for Merbuk

6.87€ Stückpreis Netto: 5.78€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192597. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192609. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193360
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192598. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192610. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193359
Hersteller: Made for Merbuk

6.66€ Stückpreis Netto: 5.60€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192598. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192610. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 193359
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192599. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192611. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193362
Hersteller: Made for Merbuk

8.12€ Stückpreis Netto: 6.83€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192599. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192611. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193362
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192600. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192612. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193361
Hersteller: Made for Merbuk

8.54€ Stückpreis Netto: 7.18€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192600. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192612. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 193361
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192601. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192613. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193364
Hersteller: Made for Merbuk

10.62€ Stückpreis Netto: 8.93€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192601. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192613. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192620.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193364
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192602. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192614. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193363
Hersteller: Made for Merbuk

12.08€ Stückpreis Netto: 10.15€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - Enthält: 1x Steckgehäuse: HC-CARGO 192602. 1x Kontaktverriegelung: HC-CARGO 192614. 2x Rundsteckhülse: HC-CARGO 192619.
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 193363
Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-8P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192616. Tüllen: HC-CARGO 193111.
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Hersteller: Made for Merbuk

5.00€ Stückpreis Netto: 4.20€

Anschluss - Stecker
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - DTM04-8P. Anschluss: HC-CARGO 192619. DTM-Verbinder: HC-CARGO 192616. Tüllen: HC-CARGO 193111.
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 4S.
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192599
Hersteller: Made for Merbuk

11.45€ Stückpreis Netto: 9.63€

Anschluss - Hülse
Anschlusstyp - DTM
Bemerkung - WM 4S.
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192599
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192598
Hersteller: Made for Merbuk

1.15€ Stückpreis Netto: 0.96€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192598
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192597
Hersteller: Made for Merbuk

1.15€ Stückpreis Netto: 0.96€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 3
Service - HC-CARGO 192597
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192599
Hersteller: Made for Merbuk

1.67€ Stückpreis Netto: 1.40€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 4
Service - HC-CARGO 192599
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192602
Hersteller: Made for Merbuk

1.67€ Stückpreis Netto: 1.40€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192602
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192601
Hersteller: Made for Merbuk

1.15€ Stückpreis Netto: 0.96€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 6
Service - HC-CARGO 192601
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192604
Hersteller: Made for Merbuk

1.25€ Stückpreis Netto: 1.05€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 8
Service - HC-CARGO 192604
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192606
Hersteller: Made for Merbuk

2.50€ Stückpreis Netto: 2.10€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192606
Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192605
Hersteller: Made for Merbuk

1.25€ Stückpreis Netto: 1.05€

Anschlusstyp - DTM
Farbe - Grau
Polanzahl - 12
Service - HC-CARGO 192605
1 bis 45 von 45 (1 Seite(n))