+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

Feldwicklung

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Breite mm - 197.00
Höhe mm - 75.40
Innenbreite mm - 26.70
Innenhöhe mm - 40.50
kW - 0.8
Leiterlänge mm - 75.25
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

66.33€ Stückpreis Netto: 55.74€

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Breite mm - 197.00
Höhe mm - 75.40
Innenbreite mm - 26.70
Innenhöhe mm - 40.50
kW - 0.8
Leiterlänge mm - 75.25
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Quelle - Remy
Bemerkung - Lang.
Breite mm - 308.00
Höhe mm - 152.25
Innenbreite mm - 28.60
Innenhöhe mm - 100.50
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.5/6.5
Leiterlänge mm - 92.50
Volt - 24

89.24€ Stückpreis Netto: 74.99€

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Quelle - Remy
Bemerkung - Lang.
Breite mm - 308.00
Höhe mm - 152.25
Innenbreite mm - 28.60
Innenhöhe mm - 100.50
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.5/6.5
Leiterlänge mm - 92.50
Volt - 24
Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Quelle - Remy
Bemerkung - Kurz.
Breite mm - 307.50
Höhe mm - 120.50
Innenbreite mm - 28.40
Innenhöhe mm - 65.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.0
Leiterlänge mm - 89.00
Volt - 24

61.23€ Stückpreis Netto: 51.45€

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Quelle - Remy
Bemerkung - Kurz.
Breite mm - 307.50
Höhe mm - 120.50
Innenbreite mm - 28.40
Innenhöhe mm - 65.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.0
Leiterlänge mm - 89.00
Volt - 24
Breite mm - 246.65
Höhe mm - 119.25
Innenbreite mm - 27.90
Innenhöhe mm - 75.40
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.1
Leiterlänge mm - 79.40
Service - M45G
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

47.48€ Stückpreis Netto: 39.90€

Breite mm - 246.65
Höhe mm - 119.25
Innenbreite mm - 27.90
Innenhöhe mm - 75.40
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.1
Leiterlänge mm - 79.40
Service - M45G
Volt - 12
Breite mm - 289.45
Höhe mm - 126.00
Innenbreite mm - 31.00
Innenhöhe mm - 74.80
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M50
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

54.98€ Stückpreis Netto: 46.20€

Breite mm - 289.45
Höhe mm - 126.00
Innenbreite mm - 31.00
Innenhöhe mm - 74.80
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M50
Volt - 12
Höhe mm - 114.15
Innenbreite mm - 28.40
Innenhöhe mm - 72.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

74.55€ Stückpreis Netto: 62.65€

Höhe mm - 114.15
Innenbreite mm - 28.40
Innenhöhe mm - 72.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Höhe mm - 116.00
Innenbreite mm - 28.65
Innenhöhe mm - 71.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

43.21€ Stückpreis Netto: 36.31€

Höhe mm - 116.00
Innenbreite mm - 28.65
Innenhöhe mm - 71.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Volt - 12
Breite mm - 311.10
Höhe mm - 174.65
Innenbreite mm - 26.65
Innenhöhe mm - 130.60
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 50.65
Service - 50MT
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

64.56€ Stückpreis Netto: 54.25€

Breite mm - 311.10
Höhe mm - 174.65
Innenbreite mm - 26.65
Innenhöhe mm - 130.60
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 50.65
Service - 50MT
Volt - 24
Höhe mm - 127.60
Innenbreite mm - 33.30
Innenhöhe mm - 86.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Leiterlänge mm - 75.00
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

33.74€ Stückpreis Netto: 28.35€

Höhe mm - 127.60
Innenbreite mm - 33.30
Innenhöhe mm - 86.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Leiterlänge mm - 75.00
Volt - 24
Quelle - Bosch
Höhe mm - 128.30
Innenbreite mm - 32.25
Innenhöhe mm - 87.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Leiterlänge mm - 125.60
Volt - 12
Hersteller: BOSCH

150.98€ Stückpreis Netto: 126.88€

Quelle - Bosch
Höhe mm - 128.30
Innenbreite mm - 32.25
Innenhöhe mm - 87.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Leiterlänge mm - 125.60
Volt - 12
Quelle - Remy
Höhe mm - 138.25
Innenbreite mm - 29.40
Innenhöhe mm - 85.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.4/6.6
Leiterlänge mm - 90.25
Volt - 24

99.75€ Stückpreis Netto: 83.83€

Quelle - Remy
Höhe mm - 138.25
Innenbreite mm - 29.40
Innenhöhe mm - 85.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.4/6.6
Leiterlänge mm - 90.25
Volt - 24
Höhe mm - 112.25
Innenbreite mm - 32.60
Innenhöhe mm - 71.65
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.9/2/2.2/2.4
Leiterlänge mm - 43.80
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

38.32€ Stückpreis Netto: 32.20€

Höhe mm - 112.25
Innenbreite mm - 32.60
Innenhöhe mm - 71.65
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.9/2/2.2/2.4
Leiterlänge mm - 43.80
Volt - 12
Höhe mm - 113.55
Innenbreite mm - 33.00
Innenhöhe mm - 72.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.3/2.7
Leiterlänge mm - 53.85
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

34.99€ Stückpreis Netto: 29.40€

Höhe mm - 113.55
Innenbreite mm - 33.00
Innenhöhe mm - 72.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.3/2.7
Leiterlänge mm - 53.85
Volt - 12
Breite mm - 280.80
Höhe mm - 144.60
Innenbreite mm - 33.55
Innenhöhe mm - 110.75
Kohlenhalter - Ohne
Service - 42MT
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

55.81€ Stückpreis Netto: 46.90€

Breite mm - 280.80
Höhe mm - 144.60
Innenbreite mm - 33.55
Innenhöhe mm - 110.75
Kohlenhalter - Ohne
Service - 42MT
Volt - 24
Innenbreite mm - 33.90
Innenhöhe mm - 110.45
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 50.60
Service - 42MT
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

58.10€ Stückpreis Netto: 48.83€

Innenbreite mm - 33.90
Innenhöhe mm - 110.45
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 50.60
Service - 42MT
Volt - 12
Höhe mm - 122.55
Innenbreite mm - 28.65
Innenhöhe mm - 88.40
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

103.50€ Stückpreis Netto: 86.98€

Höhe mm - 122.55
Innenbreite mm - 28.65
Innenhöhe mm - 88.40
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Höhe mm - 107.15
Innenbreite mm - 30.00
Innenhöhe mm - 62.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.8
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

61.85€ Stückpreis Netto: 51.98€

Höhe mm - 107.15
Innenbreite mm - 30.00
Innenhöhe mm - 62.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.8
Volt - 12
Höhe mm - 102.65
Innenbreite mm - 28.10
Innenhöhe mm - 69.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.5
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

82.36€ Stückpreis Netto: 69.21€

Höhe mm - 102.65
Innenbreite mm - 28.10
Innenhöhe mm - 69.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.5
Volt - 12
Höhe mm - 131.75
Innenbreite mm - 28.70
Innenhöhe mm - 86.55
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.2
Leiterlänge mm - 31.45
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

70.18€ Stückpreis Netto: 58.98€

Höhe mm - 131.75
Innenbreite mm - 28.70
Innenhöhe mm - 86.55
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.2
Leiterlänge mm - 31.45
Volt - 12
Höhe mm - 111.00
Innenbreite mm - 32.70
Innenhöhe mm - 72.45
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2/2.6
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

86.32€ Stückpreis Netto: 72.54€

Höhe mm - 111.00
Innenbreite mm - 32.70
Innenhöhe mm - 72.45
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2/2.6
Volt - 24
Breite mm - 249.15
Höhe mm - 137.35
Innenbreite mm - 31.70
Innenhöhe mm - 99.80
Kohlenhalter - Ohne
Service - 20MT
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

72.89€ Stückpreis Netto: 61.25€

Breite mm - 249.15
Höhe mm - 137.35
Innenbreite mm - 31.70
Innenhöhe mm - 99.80
Kohlenhalter - Ohne
Service - 20MT
Volt - 12
Bemerkung - Kohlensatz: HC-CARGO LASX364.
Breite mm - 279.45
Höhe mm - 127.90
Innenbreite mm - 30.70
Innenhöhe mm - 74.40
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M127
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

49.56€ Stückpreis Netto: 41.65€

Bemerkung - Kohlensatz: HC-CARGO LASX364.
Breite mm - 279.45
Höhe mm - 127.90
Innenbreite mm - 30.70
Innenhöhe mm - 74.40
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M127
Volt - 12
Höhe mm - 119.30
Innenbreite mm - 26.25
Innenhöhe mm - 60.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

78.72€ Stückpreis Netto: 66.15€

Höhe mm - 119.30
Innenbreite mm - 26.25
Innenhöhe mm - 60.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.5
Volt - 24
Breite mm - 252.45
Höhe mm - 104.70
Innenbreite mm - 31.65
Innenhöhe mm - 65.20
Kohlenhalter - Ohne
Service - 10MT
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

46.44€ Stückpreis Netto: 39.03€

Breite mm - 252.45
Höhe mm - 104.70
Innenbreite mm - 31.65
Innenhöhe mm - 65.20
Kohlenhalter - Ohne
Service - 10MT
Volt - 12
Höhe mm - 150.80
Innenbreite mm - 32.60
Innenhöhe mm - 101.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

174.72€ Stückpreis Netto: 146.83€

Höhe mm - 150.80
Innenbreite mm - 32.60
Innenhöhe mm - 101.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.5
Volt - 24
Höhe mm - 134.40
Innenbreite mm - 29.60
Innenhöhe mm - 94.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.6
Leiterlänge mm - 42.40
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

86.32€ Stückpreis Netto: 72.54€

Höhe mm - 134.40
Innenbreite mm - 29.60
Innenhöhe mm - 94.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.6
Leiterlänge mm - 42.40
Volt - 12
Höhe mm - 104.75
Innenbreite mm - 28.30
Innenhöhe mm - 68.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.5
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

75.39€ Stückpreis Netto: 63.35€

Höhe mm - 104.75
Innenbreite mm - 28.30
Innenhöhe mm - 68.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.5
Volt - 12
Breite mm - 287.00
Höhe mm - 127.20
Innenbreite mm - 30.75
Innenhöhe mm - 74.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M127
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

51.56€ Stückpreis Netto: 43.33€

Breite mm - 287.00
Höhe mm - 127.20
Innenbreite mm - 30.75
Innenhöhe mm - 74.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M127
Volt - 12
Breite mm - 243.90
Höhe mm - 130.40
Innenbreite mm - 31.85
Innenhöhe mm - 100.90
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 48.75
Service - 20MT
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

56.64€ Stückpreis Netto: 47.60€

Breite mm - 243.90
Höhe mm - 130.40
Innenbreite mm - 31.85
Innenhöhe mm - 100.90
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 48.75
Service - 20MT
Volt - 12
Höhe mm - 94.40
Innenbreite mm - 22.50
Innenhöhe mm - 58.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.5/2.7
Leiterlänge mm - 130
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

47.06€ Stückpreis Netto: 39.55€

Höhe mm - 94.40
Innenbreite mm - 22.50
Innenhöhe mm - 58.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.5/2.7
Leiterlänge mm - 130
Volt - 12
Höhe mm - 105.20
Innenbreite mm - 32.85
Innenhöhe mm - 71.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.9/2.4
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

129.32€ Stückpreis Netto: 108.68€

Höhe mm - 105.20
Innenbreite mm - 32.85
Innenhöhe mm - 71.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.9/2.4
Volt - 12
Höhe mm - 114.20
Innenbreite mm - 32.80
Innenhöhe mm - 72.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.1
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

74.97€ Stückpreis Netto: 63.00€

Höhe mm - 114.20
Innenbreite mm - 32.80
Innenhöhe mm - 72.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.1
Volt - 12
Höhe mm - 127.00
Innenbreite mm - 33.65
Innenhöhe mm - 86.15
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

76.12€ Stückpreis Netto: 63.96€

Höhe mm - 127.00
Innenbreite mm - 33.65
Innenhöhe mm - 86.15
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Höhe mm - 129.85
Innenbreite mm - 35.25
Innenhöhe mm - 88.10
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.2
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

81.95€ Stückpreis Netto: 68.86€

Höhe mm - 129.85
Innenbreite mm - 35.25
Innenhöhe mm - 88.10
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3.2
Volt - 12
Höhe mm - 142.80
Innenbreite mm - 33.00
Innenhöhe mm - 100.45
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4.8/5.2
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

87.88€ Stückpreis Netto: 73.85€

Höhe mm - 142.80
Innenbreite mm - 33.00
Innenhöhe mm - 100.45
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4.8/5.2
Volt - 24
Bemerkung - Yoke: HC-CARGO 135392.
Höhe mm - 60.15
Innenbreite mm - 14.30
Innenhöhe mm - 31.15
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.4/1.7
Leiterlänge mm - 111.00
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

43.21€ Stückpreis Netto: 36.31€

Bemerkung - Yoke: HC-CARGO 135392.
Höhe mm - 60.15
Innenbreite mm - 14.30
Innenhöhe mm - 31.15
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.4/1.7
Leiterlänge mm - 111.00
Volt - 12
Amp. - 3.12
Breite mm - N/A
Höhe mm - 90.92
Innenbreite mm - 17.30
Innenhöhe mm - 56.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2
Leiterlänge mm - 106.30
Umlaufsrichtung - CR
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

23.74€ Stückpreis Netto: 19.95€

Amp. - 3.12
Breite mm - N/A
Höhe mm - 90.92
Innenbreite mm - 17.30
Innenhöhe mm - 56.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2
Leiterlänge mm - 106.30
Umlaufsrichtung - CR
Volt - 12
Quelle - Bosch
Bemerkung - Feldwicklung: HC-CARGO 138255.
Höhe mm - 77.65
Innenbreite mm - 19.00
Innenhöhe mm - 49.35
Kohlenhalter - Mit
kW - 2.2/2.5
Leiterlänge mm - 89.00
Volt - 24
Hersteller: BOSCH

228.03€ Stückpreis Netto: 191.63€

Quelle - Bosch
Bemerkung - Feldwicklung: HC-CARGO 138255.
Höhe mm - 77.65
Innenbreite mm - 19.00
Innenhöhe mm - 49.35
Kohlenhalter - Mit
kW - 2.2/2.5
Leiterlänge mm - 89.00
Volt - 24
Höhe mm - 145.00
Innenbreite mm - 29.15
Innenhöhe mm - 89.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 6.6/7.2
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

127.45€ Stückpreis Netto: 107.10€

Höhe mm - 145.00
Innenbreite mm - 29.15
Innenhöhe mm - 89.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 6.6/7.2
Volt - 24
Höhe mm - 150.80
Innenbreite mm - 33.75
Innenhöhe mm - 99.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 6.7
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

106.00€ Stückpreis Netto: 89.08€

Höhe mm - 150.80
Innenbreite mm - 33.75
Innenhöhe mm - 99.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 6.7
Volt - 24
Quelle - Iskra/Mahle
Höhe mm - 113.75
Innenbreite mm - 31.25
Innenhöhe mm - 72.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.7
Volt - 12

90.80€ Stückpreis Netto: 76.30€

Quelle - Iskra/Mahle
Höhe mm - 113.75
Innenbreite mm - 31.25
Innenhöhe mm - 72.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.7
Volt - 12
Höhe mm - 129.70
Innenbreite mm - 31.15
Innenhöhe mm - 86.10
Kohlenhalter - Ohne
kW - 6.2
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

77.78€ Stückpreis Netto: 65.36€

Höhe mm - 129.70
Innenbreite mm - 31.15
Innenhöhe mm - 86.10
Kohlenhalter - Ohne
kW - 6.2
Volt - 24
Höhe mm - 73.55
Innenbreite mm - 22.20
Innenhöhe mm - 41.50
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

53.94€ Stückpreis Netto: 45.33€

Höhe mm - 73.55
Innenbreite mm - 22.20
Innenhöhe mm - 41.50
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Volt - 12
Höhe mm - 143.35
Innenbreite mm - 33.75
Innenhöhe mm - 91.90
Kohlenhalter - Ohne
Service - 37MT
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

42.27€ Stückpreis Netto: 35.53€

Höhe mm - 143.35
Innenbreite mm - 33.75
Innenhöhe mm - 91.90
Kohlenhalter - Ohne
Service - 37MT
Volt - 24
Breite mm - 306.70
Höhe mm - 152.00
Innenbreite mm - 34.50
Innenhöhe mm - 110.80
Kohlenhalter - Ohne
Service - 42MT
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

70.81€ Stückpreis Netto: 59.50€

Breite mm - 306.70
Höhe mm - 152.00
Innenbreite mm - 34.50
Innenhöhe mm - 110.80
Kohlenhalter - Ohne
Service - 42MT
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Breite mm - 292.90
Höhe mm - 143.35
Innenbreite mm - 33.55
Innenhöhe mm - 89.60
Kohlenhalter - Ohne
Service - 37MT
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

57.06€ Stückpreis Netto: 47.95€

Breite mm - 292.90
Höhe mm - 143.35
Innenbreite mm - 33.55
Innenhöhe mm - 89.60
Kohlenhalter - Ohne
Service - 37MT
Volt - 24
Breite mm - 225.75
Höhe mm - 110.60
Innenbreite mm - 22.90
Innenhöhe mm - 69.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

66.74€ Stückpreis Netto: 56.09€

Breite mm - 225.75
Höhe mm - 110.60
Innenbreite mm - 22.90
Innenhöhe mm - 69.85
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.5
Volt - 24
Höhe mm - 91.50
Innenbreite mm - 21.35
Innenhöhe mm - 55.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.0
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

53.31€ Stückpreis Netto: 44.80€

Höhe mm - 91.50
Innenbreite mm - 21.35
Innenhöhe mm - 55.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.0
Volt - 24
Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Breite mm - 277.00
Höhe mm - 127.00
Innenbreite mm - 33.00
Innenhöhe mm - 86.50
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Leiterlänge mm - 32.10
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

74.97€ Stückpreis Netto: 63.00€

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Breite mm - 277.00
Höhe mm - 127.00
Innenbreite mm - 33.00
Innenhöhe mm - 86.50
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Leiterlänge mm - 32.10
Volt - 24
Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Quelle - Bosch
Breite mm - 275.60
Höhe mm - 133.50
Innenbreite mm - 32.50
Innenhöhe mm - 85.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Leiterlänge mm - 25.33
Volt - 12
Hersteller: BOSCH

88.71€ Stückpreis Netto: 74.55€

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Quelle - Bosch
Breite mm - 275.60
Höhe mm - 133.50
Innenbreite mm - 32.50
Innenhöhe mm - 85.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Leiterlänge mm - 25.33
Volt - 12
Breite mm - 231.55
Höhe mm - 118.00
Innenbreite mm - 28.00
Innenhöhe mm - 75.65
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.1
Leiterlänge mm - 39.00
Service - M45G
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

45.40€ Stückpreis Netto: 38.15€

Breite mm - 231.55
Höhe mm - 118.00
Innenbreite mm - 28.00
Innenhöhe mm - 75.65
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.1
Leiterlänge mm - 39.00
Service - M45G
Volt - 12
Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Breite mm - 285.00
Höhe mm - 125.50
Innenbreite mm - 31.00
Innenhöhe mm - 74.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M50
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

51.15€ Stückpreis Netto: 42.98€

Amp. - 3.12
Prod. info - N/A
Breite mm - 285.00
Höhe mm - 125.50
Innenbreite mm - 31.00
Innenhöhe mm - 74.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M50
Volt - 12
Breite mm - 261.55
Höhe mm - 139.70
Innenbreite mm - 33.55
Innenhöhe mm - 110.85
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 55.55
Service - 40MT
Volt - 12/24
Hersteller: Made for Merbuk

46.65€ Stückpreis Netto: 39.20€

Breite mm - 261.55
Höhe mm - 139.70
Innenbreite mm - 33.55
Innenhöhe mm - 110.85
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 55.55
Service - 40MT
Volt - 12/24
Breite mm - 285.60
Höhe mm - 126.00
Innenbreite mm - 30.55
Innenhöhe mm - 74.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M50
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

53.31€ Stückpreis Netto: 44.80€

Breite mm - 285.60
Höhe mm - 126.00
Innenbreite mm - 30.55
Innenhöhe mm - 74.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.8
Service - M50
Volt - 12
Breite mm - 197.40
Höhe mm - 80.65
Innenbreite mm - 24.20
Innenhöhe mm - 48.65
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.05
Leiterlänge mm - 79.50
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

59.14€ Stückpreis Netto: 49.70€

Breite mm - 197.40
Höhe mm - 80.65
Innenbreite mm - 24.20
Innenhöhe mm - 48.65
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.05
Leiterlänge mm - 79.50
Volt - 12
Höhe mm - 146.65
Innenbreite mm - 32.90
Innenhöhe mm - 101.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4.8/5.2
Leiterlänge mm - 31.35
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

65.81€ Stückpreis Netto: 55.30€

Höhe mm - 146.65
Innenbreite mm - 32.90
Innenhöhe mm - 101.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4.8/5.2
Leiterlänge mm - 31.35
Volt - 24
Höhe mm - 141.50
Innenbreite mm - 34.10
Innenhöhe mm - 88.10
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 64.10
Service - 37MT
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

41.82€ Stückpreis Netto: 35.14€

Höhe mm - 141.50
Innenbreite mm - 34.10
Innenhöhe mm - 88.10
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 64.10
Service - 37MT
Volt - 24
Amp. - 3.12
Höhe mm - 83.09
Innenbreite mm - 18.65
Innenhöhe mm - 50.45
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Leiterlänge mm - 101.61
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

60.81€ Stückpreis Netto: 51.10€

Amp. - 3.12
Höhe mm - 83.09
Innenbreite mm - 18.65
Innenhöhe mm - 50.45
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Leiterlänge mm - 101.61
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Breite mm - 202.90
Höhe mm - 62.15
Innenbreite mm - 21.20
Innenhöhe mm - 35.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.8
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

46.65€ Stückpreis Netto: 39.20€

Breite mm - 202.90
Höhe mm - 62.15
Innenbreite mm - 21.20
Innenhöhe mm - 35.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.8
Volt - 12
Höhe mm - 80.85
Innenbreite mm - 21.45
Innenhöhe mm - 50.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.7
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

63.72€ Stückpreis Netto: 53.55€

Höhe mm - 80.85
Innenbreite mm - 21.45
Innenhöhe mm - 50.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.7
Volt - 12
Höhe mm - 123.15
Innenbreite mm - 22.75
Innenhöhe mm - 69.35
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

61.43€ Stückpreis Netto: 51.63€

Höhe mm - 123.15
Innenbreite mm - 22.75
Innenhöhe mm - 69.35
Kohlenhalter - Ohne
kW - 5.5
Volt - 24
Höhe mm - 95.00
Innenbreite mm - 29.15
Innenhöhe mm - 56.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.1
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

93.09€ Stückpreis Netto: 78.23€

Höhe mm - 95.00
Innenbreite mm - 29.15
Innenhöhe mm - 56.75
Kohlenhalter - Ohne
kW - 1.1
Volt - 12
Bemerkung - Kohlensatz: HC-CARGO 140567.
Höhe mm - 92.00
Innenbreite mm - 16.75
Innenhöhe mm - 57.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2
Leiterlänge mm - 103.35
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

87.05€ Stückpreis Netto: 73.15€

Bemerkung - Kohlensatz: HC-CARGO 140567.
Höhe mm - 92.00
Innenbreite mm - 16.75
Innenhöhe mm - 57.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2
Leiterlänge mm - 103.35
Volt - 12
Höhe mm - 97.85
Innenbreite mm - 20.90
Innenhöhe mm - 55.80
Kohlenhalter - Ohne
Service - 28MT
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

63.72€ Stückpreis Netto: 53.55€

Höhe mm - 97.85
Innenbreite mm - 20.90
Innenhöhe mm - 55.80
Kohlenhalter - Ohne
Service - 28MT
Volt - 24
Höhe mm - 107.65
Innenbreite mm - 23.55
Innenhöhe mm - 74.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

69.14€ Stückpreis Netto: 58.10€

Höhe mm - 107.65
Innenbreite mm - 23.55
Innenhöhe mm - 74.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.5
Volt - 24
Höhe mm - 94.00
Innenbreite mm - 22.75
Innenhöhe mm - 61.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

57.89€ Stückpreis Netto: 48.65€

Höhe mm - 94.00
Innenbreite mm - 22.75
Innenhöhe mm - 61.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4.5
Volt - 24
Breite mm - 179.70
Höhe mm - 73.85
Innenbreite mm - 14.45
Innenhöhe mm - 46.80
kW - 1.4
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

69.14€ Stückpreis Netto: 58.10€

Breite mm - 179.70
Höhe mm - 73.85
Innenbreite mm - 14.45
Innenhöhe mm - 46.80
kW - 1.4
Volt - 12
Höhe mm - 101.50
Innenbreite mm - 26.15
Innenhöhe mm - 64.15
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.6
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

109.75€ Stückpreis Netto: 92.23€

Höhe mm - 101.50
Innenbreite mm - 26.15
Innenhöhe mm - 64.15
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.6
Volt - 12
Höhe mm - 80.15
Innenbreite mm - 19.25
Innenhöhe mm - 48.55
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2/2.5
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

86.84€ Stückpreis Netto: 72.98€

Höhe mm - 80.15
Innenbreite mm - 19.25
Innenhöhe mm - 48.55
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2/2.5
Volt - 24
Höhe mm - 169.45
Innenbreite mm - 33.35
Innenhöhe mm - 100.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 9
Leiterlänge mm - 110.25
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

149.11€ Stückpreis Netto: 125.30€

Höhe mm - 169.45
Innenbreite mm - 33.35
Innenhöhe mm - 100.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 9
Leiterlänge mm - 110.25
Volt - 24
Höhe mm - 87.20
Innenbreite mm - 22.25
Innenhöhe mm - 63.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.8
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

74.55€ Stückpreis Netto: 62.65€

Höhe mm - 87.20
Innenbreite mm - 22.25
Innenhöhe mm - 63.25
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.8
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 12
Breite mm - 282.00
Höhe mm - 147.00
Innenbreite mm - 32.80
Innenhöhe mm - 110.15
Kohlenhalter - Ohne
Service - 42MT
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 24
Hersteller: Made for Merbuk

102.46€ Stückpreis Netto: 86.10€

Breite mm - 282.00
Höhe mm - 147.00
Innenbreite mm - 32.80
Innenhöhe mm - 110.15
Kohlenhalter - Ohne
Service - 42MT
Umlaufsrichtung - Gegen den Uhrzeigersinn
Volt - 24
Amp. - 3.12
Höhe mm - 108.50
Innenbreite mm - 27.50
Innenhöhe mm - 66.05
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 121.90
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

64.35€ Stückpreis Netto: 54.08€

Amp. - 3.12
Höhe mm - 108.50
Innenbreite mm - 27.50
Innenhöhe mm - 66.05
Kohlenhalter - Ohne
Leiterlänge mm - 121.90
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Breite mm - 268.25
Höhe mm - 131.20
Innenbreite mm - 26.00
Innenhöhe mm - 85.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.5
Leiterlänge mm - 64.45
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Breite mm - 268.25
Höhe mm - 131.20
Innenbreite mm - 26.00
Innenhöhe mm - 85.70
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.5
Leiterlänge mm - 64.45
Volt - 12
Höhe mm - 78.40
Innenbreite mm - 19.95
Innenhöhe mm - 41.35
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.9
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Höhe mm - 78.40
Innenbreite mm - 19.95
Innenhöhe mm - 41.35
Kohlenhalter - Ohne
kW - 0.9
Volt - 12
Quelle - Valeo
Breite mm - 306.80
Höhe mm - 167.45
Innenbreite mm - 27.85
Innenhöhe mm - 112.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.7/8
Volt - 24
Hersteller: VALEO

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Quelle - Valeo
Breite mm - 306.80
Höhe mm - 167.45
Innenbreite mm - 27.85
Innenhöhe mm - 112.60
Kohlenhalter - Ohne
kW - 7.7/8
Volt - 24
Quelle - Iskra/Mahle
Höhe mm - 142.20
Innenbreite mm - 31.50
Innenhöhe mm - 102.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Quelle - Iskra/Mahle
Höhe mm - 142.20
Innenbreite mm - 31.50
Innenhöhe mm - 102.30
Kohlenhalter - Ohne
kW - 4
Volt - 24
Höhe mm - 74.30
Innenbreite mm - 22.45
Innenhöhe mm - 43.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Höhe mm - 74.30
Innenbreite mm - 22.45
Innenhöhe mm - 43.20
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Volt - 12
Amp. - 3.12
Breite mm - 79.50
Höhe mm - 80.00
Innenbreite mm - 18.95
Innenhöhe mm - 48.95
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Leiterlänge mm - 70.00
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Amp. - 3.12
Breite mm - 79.50
Höhe mm - 80.00
Innenbreite mm - 18.95
Innenhöhe mm - 48.95
Kohlenhalter - Ohne
kW - 2.2
Leiterlänge mm - 70.00
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Breite mm - 251.00
Höhe mm - 128.45
Innenbreite mm - 25.50
Innenhöhe mm - 85.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Leiterlänge mm - 54.50
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
Hersteller: Made for Merbuk

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

Breite mm - 251.00
Höhe mm - 128.45
Innenbreite mm - 25.50
Innenhöhe mm - 85.00
Kohlenhalter - Ohne
kW - 3
Leiterlänge mm - 54.50
Umlaufsrichtung - N/A
Volt - 12
1 bis 80 von 80 (1 Seite(n))